Zednictví Tříska s. r. o.


Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko

Email: zednictvitriska@seznam.cz

Telefon: +420 733 301 390

IČO: 04412745

DIČ: CZ04412745